איך אני מסיר תוכן מתוצאות החיפוש בגוגל?
ניתן לעשות שימוש בטפסים המקוונים של גוגל ולבקש הסרה מסיבות שונות (הפרת זכויות יוצרים, תוכן מיושן ועוד). ככל שמדובר בעניין דחוף או שבקשת ההסרה המקוונת לא הביאה להסרת התוכן, נא צרו קשר עם משרדנו.
איך מקימים חברה?
על מנת להקים חברה יש להגיש לרשם החברות את הטפסים המתאימים המפורטים כאן. בנוסף, ככל שלא מדובר בחברת יחיד, מומלץ לחתום על הסכם מייסדים, תקנון חברה ומסמכים נוספים שיבטיחו את ניהולה התקין של החברה וימנעו סכסוכים מיותרים בעתיד. להקמת חברה, נא צרו קשר עם משרדנו.
מותר לי להקליט שיחה עם אדם אחר?
ככלל, מותר לאדם להקליט שיחה שהוא צד לה, גם אם יתר המשתתפים בשיחה אינם מודעים לכך שהשיחה מוקלטת. עם זאת, לכלל זה ישנם חריגים, כגון איסור על הקלטת דיון בבית המשפט ועוד. לייעוץ בנושא הקלטת שיחה נא צרו קשר עם משרדנו.
הכנתי מסמך בכתב ידי שמפרט כיצד לחלק את רכושי לאחר מותי. האם מדובר בצוואה תקפה?
בעיקרון, מדובר בצוואה תקפה. עם זאת, ככל שמדובר בצוואה שלא נערכה בפני עדים או בפני נוטריון, יכולים להתעורר סכסוכים בנוגע לתוקפה של הצוואה. לכן, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בעת עריכת צוואה. לעריכת צוואה נא צרו קשר עם משרדנו.
התקבלתי לעבודה חדשה והמעסיק רוצה שאחתום על סעיף אי תחרות. זה מותר?
מדובר בסעיף קביל ומקובל בתחומי עיסוק רבים, ככל שהוא עומד בתנאים שנקבעו על ידי בתי הדין לעבודה. עם זאת, סעיף זה יפורש בצמצום על ידי בתי הדין לעבודה, שכן הוא מגביל את חופש העיסוק של העובד. בתי הדין לעבודה מאזנים בין חופש העיסוק של העובד לבין זכותו של המעסיק להגן על סודותיו המסחריים וכיוצ"ב, ומכריעים בכל מקרה לגופו. לייעוץ בנוגע לסעיף אי תחרות, נא צרו קשר עם משרדנו.
הקמתי חברה והפסקתי את פעילותה. מה עושים?
משרדנו עוסק רבות בפירוק חברה מרצון. כאשר בעלי המניות בחברה מחליטים שהחברה הגיעה לסוף דרכה, ניתן לפרק את החברה ולהביא למחיקתה ממרשם רשם החברות, בהליך המתנהל מול רשם החברות בלבד, וללא צורך בפניה לבית המשפט. לייעוץ בנוגע לפירוק חברה מרצון, נא צרו קשר עם משרדנו.
מה זה זכות הצטרפות?
זכות הצטרפות או Tag along/co sale rights היא הזכות של בעל מניות בחברה להצטרף לבעל מניות אחר בחברה המוכר חלק ממניותיו או את כולן, ובכך להפחית את סך המניות הנמכרות על ידי המוכר. זכות זו מופיעה לרוב בהסכם מייסדים בחברה או בהסכמים עם משקיעים שונים. לייעוץ בנוגע לזכות הצטרפות נא צרו קשר עם משרדנו.
מה זה זכות סירוב ראשונה?
זכות סירוב ראשונה או Refusal rights היא הזכות של בעל מניות בחברה לכך שכאשר בעל מניות אחר בחברה מבקש למכור את מניותיו, הוא יהיה מחויב להציען תחילה לבעל המניות המחזיק בזכות סירוב ראשונה. זכות זו מאפשרת למחזיק בזכות הסירוב למנוע כניסתם של צדדים שלישיים לחברה או לשמור על שיעור אחזקותיו בחברה כאשר ישנם מספר בעלי מניות המחזיקים בזכות זו. לייעוץ בנוגע לזכות סירוב ראשונה, נא צרו קשר עם משרדנו.
מה זה הסכם מייסדים?
הסכם מייסדים הוא הסכם בין מספר צדדים המקיימים פעילות משותפת, ומעוניינים להעביר בעתיד פעילות זו לחברה שתהיה בבעלות משותפת שלהם. הסכם המייסדים מסדיר את האחזקות בחברה שתוקם, מנגנון קבלת ההחלטות, זהות בעלי התפקידים ואופן מינויים, גיוס השקעות לחברה ועוד. להכנת הסכם מייסדים, צרו קשר עם משרדנו.