הדרך הנכונה להליך עריכת צוואה

עריכת צוואה מבעוד מועד הינה ציווי משפטי אודות חלוקת רכושו של האדם לאחר לכתו את העולם. עריכה זו תספק את הבהירות המתאימה ולכן ראוי כי לא יפסחו עליה וכי תבוצע מבעוד מועד. עריכה זו בצמידות לחוק הירושה תקבע את חלוקת העזבון שווה בשווה בין היורשים וכך תמנע לא מעט בעיות, אי בהירות ועוגמת נפש מיותרים. רוצים להגן על משפתכם ועל האינטרס ורצונכם החופשי?  בואו לקרוא איך עושים את זה נכון.  

מתי קריטי ביותר לבצע עריכת צוואה? 

הטעות הנפוצה היא לחשוב שרק אדם בערוב ימיו או חוליו צריך לבצע עריכת צוואה, מאידך הדברים הם שונים בתכלית השוני והם משתנים כאשר לצורך העניין קיים הליך גירושין או לחילופין כאשר מדובר בבני זוג החיים ללא נישואין. מקרים נוספים בהם חשוב להקים צוואה קשורים גם ברצון להוריש רכוש לאנשים שאינם קשורים במשפחה ובפרט כאשר האדם אינו מעוניין להשאיר את ירושתו לילדיו. אם כן עריכת הצוואה חשובה ביותר לכל אדם וזאת בכדי לקבוע מראש מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו. 

איך עורכים צוואה? 

עריכת צוואה תתקיים בנוכחות שני עדים, את הצוואה עושים לרוב בכתב יד או בהדפסה ועליה יודגש תאריך עשייתה. האדם האחראי על הצוואה – דהיינו המצווה המוריש את רכושו יצהיר על הדברים ויחתום מול 2 עדים כי אכן מדובר בצוואתו ושזו מבטלת כל דבר וצוואה שנעשתה מקודמתה ובתנאי שנוצרה אחת כזו. כמו כן יצהיר המבקש כי בריאותו תקינה וכי בעת ביצוע עריכת הצוואה היה בריא קיים ובעיקר הבין את תוכן הדברים הרשומים כמו גן גם כאן לצד חתימת המבקש יחתמו העדים על הצהרתם. למען הסר ספק, תנאי למתן עדות על פי חוק הינו מעל לגיל 18 ובפרט שהנ"ל אינם קשורים ליורשים או נמנים בין הנהנים (יורשים בפועל). 

אלו סוגי צוואות מוכרות מבחינה משפטית?  

הדין הישראלי מכיר בכמה סוגי צוואות הראשון הוא צוואה בעדים כאמור, המבקש מדפיס את הצוואה, יש בה את התאריך ואת החתימה לרבות 2 עדים החתומים אף הם על המסמך ומאשרים את הרשום. צוואה נוספת הינה צוואה בכתב יד, כאמור צוואה שאותה יכתוב המצווה בכתב ידו וכך גם יחתום עלי – דבר שפחות מומלץ נוכח מקרים בעבר שקיבלו התנגדות נוכח חשש לסממנים מחשידים ואף צוואה שלא באמת משקפת את רצונו החופשי של המבקש/ המנוח. סוג נוסף של צוואה קשור בצוואה בפני רשות, צוואה אשר תחתם אל מול שופט, נוטריון או רשם לענייני ירושה והצוואה האחרונה הינה צוואה בעל פה. במצב בו אדם חולה מאוד ואין באפשרותו לכתוב והוא על ערש דווי או אז צוואה זו תהווה אפשרות לכל דבר.